Natura 2000 – chroni przyrodę, utrudnia budowę domów

0
554
Rate this post

Zainwestowałeś w zakup działki? Planujesz budowę domu, osiedla lub kompleksu hotelowego? Sprawdź czy Natura nie zniweczy Twoich planów. Nie chodzi tutaj o niestabilną pogodę, która może opóźnić budowę, ale o Program Natura 2000.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 – to wdrażany od 1992 r. program tworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Obejmuje ona ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, jak też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących terenów przyrody. Obszary Natura 2000 są wyznaczane na podstawie dwóch różnych dokumentów, które noszą nazwę dyrektyw, a są czymś w rodzaju naszej ustawy. Dokumenty te to: Dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków (z 1979 r.) i Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (z 1992 r.).

Dla osób, które nie planują budowy domów, hoteli czy nowych osiedli Program Natura 2010 brzmi bardzo optymistycznie i ciekawie. Jednak w praktyce Program utrudnia wiele planowanych inwestycji – często już rozpoczętych. Np. zabudowa hotelowa na zalewem Siemanówka nie może zostać przeprowadzona, gdyż ten teren jest objęty Programem. Jest to o tyle problematyczne, że działalność hotelowa przynosi największy zysk w tej gminie.

Takich przypadków można znaleźć wiele. Pokazują one, że warto przed zakupem ziemi pod budowę sprawdzić czy teren nie jest lub nie będzie włączony do Programu Natura 2000 lub innego programu ochrony przyrody, gdyż brak takiej wiedzy może przyczynić się do dużych strat finansowych.