Systemy TBS – wykup mieszkań jednak możliwy?

System Towarzystwa Budownictwa Społecznego ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Każda z grup posiada silne argumenty uzasadniające swoje stanowisko. Przeciwnicy systemów TBS dotychczas swoją postawę argumentowali tym, że mieszkań nie można nabyć na własność. Wydaje się jednak, że ten argument wkrótce straci na znaczeniu. Istnieje bowiem spora szansa, że mieszkania w systemie TBS będzie można wykupić. Wszystko za sprawą powstającej ustawy. Ministerstwo Infrastruktury opracowuje nowelizację przepisów dotyczących warunków zamieszkania w lokalach Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Wszystko to ma umożliwić mieszkańcom nabycie lokalu na własność. Wygląda na to, że obietnice o gospodarce przyjaznej budownictwu mieszkaniowemu, zaczynają być spełniane. Z wstępnych informacji wiadomo, że prawo do wykupu wynajmowanego mieszkania będą miały osoby, które wpłaciły tzw. partycypację oraz spłaciły kredyt zaciągnięty na budowę tego lokalu (poprzez czynsz). Spłata kredytu poprzez czynsz trwa bardzo długo, dlatego nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego prawa.

Kredyt można spłacić oczywiście wcześniej, jednakże istnieje jeszcze jeden warunek dotyczący Nie będzie również możliwości nabycia lokalu na własność przed upływem 10 lat od jego zasiedlenia. Bez wątpienia wadą planowanej nowelizacji ustawy jest fakt, że spłata kredytu nie będzie równoznaczna z uwłaszczeniem mienia. Ministerstwo planuje wprowadzić dodatkową opłatę. Jej wysokość jednak jest przedmiotem sporów i zapewne nieprędko te kwestie zostaną wyjaśnione.

Systemy TBS zostały wprowadzone z myślą o średniozamożnych osobach i dlatego wprowadzanie kolejnych opłat może skutecznie odstraszyć ich od decyzji o wykupie lokalu. Opinię taką prezentuje Zbigniew Słabkowicz, prezes Polskiej Izby Gospodarczej TBS. Według niego zainteresowanie prywatyzacją poszczególnych mieszkań będzie znikome. Z założenia bowiem mieszkają w nich osoby nie posiadające zdolności kredytowej. Wydaje się, że pomysł byłby bardzo dobry, gdyby wprowadzono nieco mniejsze wymagania finansowe.