Dobszyńska Jaskinia LodowaW 1993 roku trzy obiekty kulturowe z obszaru Słowacji zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Zamek Spiski i jego okolice, Bańska Szczawnica i Wlkoliniec. W 2000 roku dodano historyczne szaryskie miasto Bardziejów (Bardejov), w 2008 drewniane kościoły słowackiej części Karpat, tzw. Łuku Karpackiego, w 2009 historyczne miasto Lewocza (Levoča).

Zamek Spiski to największy średniowieczny zamek w Europie Środkowej. Do jego okolic zaliczono miasteczko Spiskie Podgrodzie (charakteryzujące się typową zabudową okresu renesansu i baroku), miasteczko kościelne Kapituła Spiska (wiele zabytków sakralnych i przede wszystkim dwie imponuje wieże katedry św. Marcina) i gotycki kościół pod wezwaniem Ducha Świętego w Żehrze (Žehra) z XIV wieku z wnętrzem ozdobionym freskami z XIV i XV wieku. Dobrze zachowane zabytki wraz z otaczającym okolicę trawertynowym obszarem Narodowego Rezerwatu Przyrody Drewenik (Dreveník), tworzą wyjątkową całość. W czerwcu 2009 roku, zabytkowe miasto Lewocza zostało dodane do tego zespołu zabytków spiskich. I choć nie są to aż tak liczne zabytki, jakie mają możliwość zobaczyć osoby rezerwujące noclegi na Ciovo, chorwackiej wyspie w pobliżu Trogiru, jednego z najpiękniejszych miast Chorwacji, to koniecznie trzeba zobaczyć ten unikalny kompleks architektoniczny Słowacji.

Bańska Szczawnica to miejski zespół zabytkowy, prezentujący tradycje górnicze na Słowacji. Wilkoliniec stanowi rezerwat tradycyjnej architektury ludowej,a Bardziejów jest uważany za najbardziej gotyckie miasto na Słowacji.

Drewniane kościoły słowackiej części Karpat to obiekty o niezwykłej wartości na całym świecie: rzymsko- katolickie kościoły w Hervartove i Tvrdošínie, ewangelickie kościoły w Kieżmarku, Leštinach i Hronseku i kościoły obrządku wschodniego- cerkwie- w Bodružali, Ladomirovej i Ruskiej Bystrej.

Słowackie unikalne dziedzictwo przyrodnicze reprezentowane jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO przez jaskinie i przepaście Słowackiego Krasu i Dobszyńska Jaskinia Lodowa (Dobšinská ľadová jaskyňa). W 2007 r. dodano do tej listy karpackie puszcze bukowe w Górach Bukowskich (Bukovské vrchy) i Górach Wihorlackich (Vihorlatské vrchy) w Słowacji Wschodniej.
Słowacki kras znajduje się w południowej części Słowacji, na granicy z Węgrami, i jest największym obszarem krasowym w środkowej Europie. Składa się z 1110 jaskiń i przepaści.

W 1995 r. dwustronny projekt słowacko-węgierski „Jaskinie Słowacji i Aggtelek Karst” (Ochtińska Aragonitowa Jaskinia, Jaskinia Gombasecka, Jaskinia Domica, Krásnohorská Jaskinia, Jaskinia Jasovska …) z sukcesem został zaliczony do najcenniejszych zjawisk naturalnych świata. W roku 2000 dołączono do niego także Dobszyńską Jaskinię Lodową, jedną z największych tego typu w Europie.

Pierwotne puszcze bukowe Karpat Ukrainy i Słowacji zostały dodane do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w czerwcu 2007 roku. Dzięki temu Puszcze Stużyca (Stužica), Rożok (Rožok), Haweszowa (Havešová) w Górach Bukowskich i puszcza Vihorlatský prales w Górach Wihorlackich wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu (CHKO) Vihorlat stały się w światowymi unikatami przyrodniczymi. Pierwsze trzy z nich znajdują się na terenie Parku Narodowego Połoniny.

Republika Słowacka przygotowała dalsze nominacje do wpisania na tę listę, a wśród nich jest Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy Słowacki Raj oraz Park Narodowy Mała Fatra.