Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp dla pracowników administracyjnych

0
623
Rate this post

Niezmiernie istotne szkolenia BHP
Pracownicy budowlani mają niezwykle odpowiedzialne zajęcie i należy im zapewnić odpowiednie szkolenia zarówno z bezpieczeństwa pożarowego jak i bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia BHP są niezmiernie istotne, gdyż obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomić pracownika z rodzajami niebezpieczeństw, na które może być narażony podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków oraz jak ,można się przed nimi chronić.
Takie szkolenia dzielą się na wstępne, w których skład wchodzi instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy oraz szkolenia okresowe. Pracownicy, którzy zostali zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić szkolenia okresowe nie rzadziej niż co trzy lata, chyba że stanowisko wiąże się ze szczególnym zagrożeniem to raz do roku.
Oprócz szkolenia BHP aby pracownik mógł zostać dopuszczony do pracy istotne jest również posiadanie przez niego dodatkowych kwalifikacyjnych uprawnień. Niektóre z uprawnień należy aktualizować co jakiś czas więc trzeba tego pilnować aby uprawnienia nie straciły ważności.