Nie istnieje chyba lepszy sposób na nawożenie ziemi, niż poprzez odpowiedni kompost. Kompost taki, jeżeli lubimy prace ogrodowe, możemy wyprodukować sami albo po prostu go zakupić. Produkcja kompostu przebiega na dwa sposoby. Można produkować kompost w pryzmie lub w kompostowniku. Produkowanie kompostu w pryzmie jest dłuższym etapem, trwającym, mniej więcej półtora roku. Pryzmę umieszczamy bezpośrednio na glebie, tak by wszelkie mikroorganizmy mogły swobodnie się do niej przedostawać, nie zapominając o osłonięciu jej przez wiatrem i słońce. Wilgotność kompostu powinna wahać się między pięćdziesięcioma a sześćdziesięcioma procentami, ponieważ niska temperatura doprowadzi do wymarcia mikroorganizmów, wysoka sprawi, że kompost zacznie gnić. Dobrze zalewać go deszczówką gromadzoną, na przykład w beczce, postawionej w pobliżu kompostu (nie będziemy musieli nosić ciężkich wiader). krótsze kompostowanie zapewni kompostowanie w gotowym już kompostowniku, który zapewnia już na starcie odpowiednie warunki. Czas dojrzewania takiego kompostu to zaledwie dziewięć miesięcy. Pamiętajmy tylko od przewracaniu go co jakiś czas. Jeśli jednak razi nas zapach i wygląd kompostu w naszym ogrodzie, kupmy gotowy kompost, jaki oferuje choćby Ziemia Polska Kompostownia.