Jak często przeprowadzać szkolenia BHP?
Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. Wstępne szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w konkretnej firmie. Takie szkolenie powinno zostać zorganizowane
w formie instruktażu, który powinien zostać opracowany na podstawie programu przygotowanego przez organizatora takiego szkolenia.

Wstępne szkolenie BHP powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Ten pierwszy jest przeprowadzany przez pracownika służb bezpieczeństwa i higieny pracy lub osobę, która wykonuje w konkretnej firmie zadania tej służby.
Instruktaż stanowiskowy zaś jest przeprowadzany przez określoną przez pracodawcę osobę w praktyce przeprowadza ten instruktaż przełożony pracownika.

Szkolenia BHP okresowe są obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia w zakładzie pracy. Celem ich jest przypomnienie, jak i ugruntowanie wiedzy pracownika z zakresu BHP, a także zapoznanie go z nowymi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Częstotliwość takiego okresowego szkolenia jest zależna od rodzaju jak i warunków wykonywania pracy.