Szkolenie BHP
Skrót BHP powinien być dobrze znany każdemu, kto rozpoczął już swą przygodę z rynkiem pracy i podjął zatrudnienie. BHP to nic innego jak bezpieczeństwo i higiena pracy. To dosyć powszechne określenie używane w środowisku zatrudnionych i pracodawców. BHP określa zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania czynności związanych z pracą. Szkolenia BHP są obowiązkową czynnością, do której powinien przystąpić każdy kto rozpoczyna pracę. Dzięki takiemu szkoleniu dokładnie zapozna się z zagrożeniami jakie mogą się pojawić w miejscu pracy, ale także pozna zasady jak wykonywać pracę, by zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Szkolenia BHP obejmują zagadnienia także z zakresu medycyny pracy, ergonomii, ekonomiki oraz psychologii pracy.
Szkolenia BHP z reguły odbywają się w ciągu jednego dnia i trwają nie dłużej niż 8 godzin, które są wliczane w czas pracy. Niestety wiele firm idzie na skróty i wykonuje je w uproszczonej formie, która nie jest w stanie zapewnić uczestnikom odpowiedniej wiedzy.